Expedujeme každý den do 11:00. Zítra můžete mít balíček doma.

Pěstování chemele

Chmel, známý pod latinským názvem Humulus lupulus, je jednou z klíčových surovin v pivovarnictví, kde dodává pivu charakteristickou hořkost a aroma. Nejenže je důležitý pro výrobu piva, ale má také historii užívání v medicíně a jako dekorativní rostlina. Pěstování chmele je umění, které se zdokonaluje po staletí, a přestože se může zdát jako náročná zemědělská aktivita, je plná odměn pro ty, kdo jsou ochotni věnovat čas a energii do jeho kultivace.

Pěstování chmele začíná s výběrem správné lokality, která musí splňovat specifické požadavky na půdu, světlo a ochranu před extrémními povětrnostními podmínkami. Vhodná půda pro chmel je klíčová, protože základy rostliny, která může dorůstat výšky až několika metrů, vyžadují bohaté živiny a dobrou drenáž. Chmelové šišky, které se využívají v pivovarnictví, jsou citlivé na kvalitu svého prostředí, což znamená, že každý detail v procesu pěstování může mít významný dopad na konečný produkt.

Výběr lokality je jen začátkem. Správná příprava půdy, způsob výsadby, péče o rostliny, pravidelný řez a správná technika sklizně jsou další nezbytné kroky, které vyžadují pozornost a preciznost. Tyto fáze budou v následujících oddílech podrobněji popsány, aby poskytly pěstitelům chmele ucelený náhled na to, jak dosáhnout nejlepších možných výsledků a z maximální úrody získat kvalitní surovinu pro výrobu špičkového piva.

 • Výběr lokality pro pěstování chmele

  • Prvním a možná nejdůležitějším krokem v pěstování chmele je výběr správné lokality. Chmel je rostlina, která má specifické nároky na své prostředí, a splnění těchto nároků je klíčové pro zajištění zdravého růstu a bohaté úrody. Několik faktorů hraje roli při výběru ideálního místa pro chmelové zahrady:
   • Klimatické podmínky

    • Chmel prosperuje v mírném klimatu s dostatkem vláhy a mírnými teplotami. Extrémní teploty, jak teplé, tak chladné, mohou rostlině škodit. Je třeba vyhnout se oblastem s častými mrazy nebo vysokými letními teplotami.
   • Sluneční svit

    • Chmel potřebuje pro svůj růst hodně slunečního svitu. Místa s přímým slunečním svitem po většinu dne jsou ideální. Stín může výrazně omezit růst a výnosy rostliny.
   • Ochrana před větrem

    • Silný vítr může poškodit chmel, zvláště jeho vysoké a štíhlé výhonky. Výběr lokality s přirozenou ochranou před větrem, jako jsou stromy nebo jiné budovy, které mohou sloužit jako větrolam, je důležitý.
   • Kvalita půdy

    • Chmel vyžaduje hlubokou, úrodnou a dobře odvodněnou půdu. Půda by měla být bohatá na organickou hmotu a udržovat dobrou vlhkost bez zadržování vody, které by mohlo vést k hnilobě kořenů. Ideální pH půdy by mělo být mezi 6,0 a 7,5.
   • Prostor pro růst

    • Vzhledem k tomu, že chmel je liánovitá rostlina, potřebuje dostatek vertikálního prostoru pro růst. Vyžaduje instalaci systémů jako jsou tyče, lana nebo dráty, na kterých může rostlina šplhat a rozvíjet se. Toto zařízení by mělo být plánováno a instalováno s předstihem, aby bylo připraveno při výsadbě.
   • Dostupnost vody

    • Chmelové plantáže by měly být situovány blízko zdrojů vody, protože chmel vyžaduje pravidelnou zálivku, zejména během suchých období. Systémy kapkového zavlažování mohou být efektivním způsobem, jak zajistit rovnoměrnou zálivku bez přemokření.

Výběr lokality je základem úspěchu v pěstování chmele. Po pečlivém posouzení těchto faktorů může pěstitel začít s přípravou půdy a plánováním výsadby, což jsou další důležité kroky k zajištění bohaté úrody kvalitního chmele.

 • Příprava půdy a výsadba chmele

  • Jakmile byla pečlivě vybrána ideální lokalita, dalším klíčovým krokem v procesu pěstování chmele je příprava půdy a správná výsadba. Tyto činnosti jsou zásadní pro zajištění zdravého růstu a optimální produktivity chmelových rostlin.

   • Příprava půdy

    • Příprava půdy začíná důkladným očištěním od plevele a jiných nežádoucích materiálů. Následuje hloubkové orání, které pomáhá zlepšit strukturu půdy a zajišťuje lepší pronikání kořenů chmele:
     • Orání a zpracování půdy: Půda by měla být orána do hloubky alespoň 30 cm, aby se zvýšila její propustnost a umožnilo hluboké kořenění chmelových rostlin. Po orání je vhodné půdu zarovnat a případně aplikovat vhodné organické hnojivo pro zlepšení její úrodnosti.
     • Úprava pH půdy: Ideální pH půdy pro pěstování chmele je mezi 6,0 a 7,5. Pokud měření pH ukáže, že je půda příliš kyselá nebo zásaditá, je třeba ji upravit přidáním vápna (pro zvýšení pH) nebo síranu hliníku či síranu železnatého (pro snížení pH).
   • Výsadba

    • Chmel se obvykle rozmnožuje pomocí rhizomů, což jsou podzemní výhonky, které umožňují rostlině šířit se horizontálně. Při výsadbě těchto rhizomů je třeba dodržet následující kroky:
     • Výsadba rhizomů: Rhizomy by měly být vysazeny na začátku jara, jakmile to teplota půdy dovolí. Před výsadbou je dobré rhizomy namočit ve vodě po dobu několika hodin, což podpoří jejich růstový impuls. Rhizomy by měly být sázeny asi 5 cm hluboko do půdy s očky směřujícími vzhůru.
     • Rozestupy mezi rostlinami: Mezi jednotlivými chmelovými rostlinami by měla být vzdálenost minimálně 1 až 1,5 metru, aby měly dostatek prostoru pro růst. V případě řad by měla být vzdálenost mezi řadami asi 2,5 až 3 metry.
     • Zajištění opory: Hned po výsadbě je nutné zajistit opory pro vertikální růst chmele. Tyto opory mohou být ve formě kovových nebo dřevěných tyčí, drátů nebo speciálních konstrukcí, na kterých se rostlina může vyvíjet.

Správná příprava půdy a pečlivá výsadba jsou základem úspěšného pěstování chmele. Tyto kroky zajišťují, že chmel má optimální podmínky pro růst od samého začátku, což vede k zdravějším rostlinám a vyššímu výnosu šišek, které jsou zásadní pro výrobu kvalitního piva.
 
 

 • Péče o rostliny chmele

  • Po úspěšné výsadbě chmele je důležité se zaměřit na náležitou péči o rostliny, která je klíčová pro zdravý růst a maximální výnosy. Péče o chmel zahrnuje několik klíčových aspektů, které je potřeba pravidelně monitorovat a správně řídit.

   • Zálivka

    • Chmel je rostlina, která vyžaduje konzistentní zálivku, zvláště v teplejších měsících a během suchých období. Správné zavlažování je nezbytné pro udržení vlhkosti půdy, která podporuje zdravý růst rostlin:

    • Množství a frekvence zálivky: Chmel by měl být zavlažován pravidelně, aby půda zůstala vlhká, ale ne přemokřená. V ideálním případě by měla být půda vlhká do hloubky několika centimetrů pod povrchem. Frekvence zálivky se bude lišit v závislosti na klimatických podmínkách a typu půdy.

    • Metody zavlažování: Kapkové zavlažování je často preferovanou metodou pro chmel, protože minimalizuje množství vody, která se ztrácí odpařováním, a zároveň zajišťuje, že voda je dodávána přímo ke kořenům rostlin. Tato metoda také pomáhá v prevenci chorob, které se mohou šířit při použití postřikové zálivky.
   • Hnojení

    • Chmel je vysoce náročný na živiny, a proto je pravidelné a cílené hnojení nezbytné pro jeho růst a vývoj:

    • Druhy hnojiv: Organická hnojiva, jako je kompost nebo hnoj, jsou ideální pro zlepšení struktury půdy a postupné uvolňování živin. Chemická hnojiva mohou být použita pro rychlé dodání specifických živin, jako je dusík, fosfor a draslík, které jsou klíčové pro růst a vývoj chmele.

    • Načasování hnojení: Hnojiva by měla být aplikována na začátku růstové sezóny, aby podpořila vývoj silných výhonků, a znovu během formování šišek, aby se podpořil jejich růst a zvýšila jejich kvalita.

   • Kontrola škůdců a nemocí

    • Chmel může být napaden různými škůdci a nemocemi, které mohou významně snížit výnosy a kvalitu úrody:

      

    • Škůdci: Běžnými škůdci, které napadají chmel, jsou mšice, roztoči a hmyz sající šťávu z rostlin. Pravidelné kontroly rostlin mohou pomoci včas identifikovat přítomnost škůdců a umožnit rychlé zásahy.

    • Nemoci: Mezi nemoci, kterým je chmel náchylný, patří plísně a virové infekce. Použití fungicidů a pečlivá kontrola mikroklimatu kolem rostlin může pomoci v prevenci vzniku nemocí.

 Pravidelná a důkladná péče o rostliny chmele je základem pro zdravý růst a hojnou úrodu. Monitoring a správné řízení zálivky, hnojení, a ochrany rostlin před škůdci a nemocemi jsou klíčové pro úspěch v pěstování této cenné plodiny.

 • Řez a údržba chmelu

  • Údržba chmele zahrnuje nejen zálivku a hnojení, ale také pravidelný řez, který je zásadní pro udržení zdraví a produktivity rostlin. Řezání chmele pomáhá regulovat růst, zlepšuje cirkulaci vzduchu mezi rostlinami a zvyšuje expozici světlu, což jsou všechno faktory, které přispívají k vyšší kvalitě a množství úrody.
   • Techniky řezu

    • Odstraňování starých a nemocných výhonků: Je důležité pravidelně prořezávat staré, poškozené nebo nemocné výhonky, které mohou zpomalovat růst zdravých částí rostliny nebo přispívat k šíření chorob. Tento krok zajišťuje, že živiny jsou efektivně využívány zdravými částmi rostliny.
    • Redukce počtu výhonků: Na začátku růstové sezóny může být prospěšné omezit počet hlavních výhonků na 3 až 5 na rostlinu. Tím se zvýší síla a životaschopnost zbývajících výhonků a podpoří se produkce větších a zdravějších šišek.
    • Tvarování koruny: Průběžným řezáním a tvarováním koruny lze dosáhnout rovnoměrného rozložení výhonků a optimalizovat pokrytí slunečním světlem a cirkulaci vzduchu, což je zásadní pro zdravý růst.
   • Další údržba

    • Kontrola plevelů: Udržování čistého prostoru kolem rostlin chmele je důležité pro minimalizaci konkurence o živiny a vodu. Plevele mohou také hostit škůdce a choroby, které mohou přejít na chmelové rostliny.
    • Mulčování: Aplikace mulče kolem rostlin může pomoci udržet vlhkost půdy, potlačit růst plevelů a poskytnout organické živiny půdě při rozkladu. Mulč také pomáhá stabilizovat teplotu půdy, což je pro chmel příznivé.
    • Výměna opor: Opory používané pro vertikální růst chmele mohou časem oslabit nebo se poškodit. Je důležité pravidelně je kontrolovat a případně vyměnit, aby byla zajištěna bezpečnost a efektivita vertikálního růstu rostlin.

Pravidelný řez a důkladná údržba jsou nezbytné pro udržení zdravého růstu chmele a optimalizaci jeho výnosů. Tímto způsobem pěstitelé nejen zvyšují produktivitu, ale také přispívají k udržitelnosti svých chmelových zahrad.

 • Sklizeň a zpracování chmele

  .
  .
  .
  .
  • Sklizeň a následné zpracování chmele jsou závěrečnými, ale stejně klíčovými kroky v procesu pěstování chmele. Kvalita a časování sklizně mají přímý vliv na kvalitu a vlastnosti finálního produktu, tedy chmelových šišek, které jsou používány především v pivovarnictví.
   • Časování sklizně

    • Zralost šišek: Sklizeň chmele by měla probíhat, když jsou šišky plně zralé. Zralost lze poznat podle barvy, textury a aroma šišek. Zralé šišky jsou obvykle světle zelené, mají jemný pryskyřičný povrch a při rozdrcení mezi prsty uvolňují silné aroma.
    • Optimální čas: Sklizeň chmele se typicky koná od konce srpna do začátku září. Časování může záviset na odrůdě chmele a místních klimatických podmínkách.
   • Metody sklizně

    • Ruční sklizeň: Tradičně se chmel sklízí ručně, což umožňuje pečlivý výběr nejlepších a plně zralých šišek. Tato metoda je pracnější a časově náročnější, ale může přispět k vyšší kvalitě sklizeného chmele.
    • Mechanická sklizeň: V komerčním měřítku se často používají speciální sklízecí stroje, které umožňují efektivnější a rychlejší zpracování velkých ploch chmelových polí. Mechanická sklizeň je méně selektivní, ale výrazně zvyšuje efektivitu.
   • Zpracování po sklizni

    • Sušení: Po sklizni musí být šišky chmele rychle usušeny, aby se předešlo znehodnocení pryskyřičných látek a esenciálních olejů. Sušení se obvykle provádí v sušárnách, kde je teplota pečlivě regulována tak, aby bylo zachováno maximum aroma.
    • Balení a skladování: Po dokončení sušení se šišky balí do speciálních vaků, které jsou odolné proti vzduchu a vlhkosti. Skladování by mělo probíhat v chladném a suchém prostředí, aby se předešlo jakémukoli zhoršení kvality.
    • Kontrola kvality: Po každé fázi zpracování by měla být provedena kontrola kvality, aby se zajistilo, že finální produkt splňuje všechny požadavky pro použití v pivovarnictví.

Správné časování a metody sklizně, spolu s pečlivým zpracováním, jsou nezbytné pro produkci vysoce kvalitního chmele, který je klíčový pro výrobu aromatického a chutného piva. Každý krok v tomto procesu vyžaduje pozornost a preciznost, aby bylo zajištěno, že všechny vlastnosti chmele jsou zachovány a využity na maximum.

Za tým Domácí-pivotéka.cz
Dej bůh štěstí!

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.